BMW UDRŽATEĽNOSŤ

BMW STOPA VOZIDLA.

ÚVOD

ZMENA SA ZAČÍNA TRANSPARENTNOSŤOU

Ako zistím ekologickú stopu môjho budúceho vozidla? Odpoveďou je BMW stopa vozidla. Štyri kľúčové kritériá udržateľnosti a rozsiahle hodnotenie životného cyklu Nemeckou technickou inšpekčnou agentúrou (LCA) vám poskytnú komplexný obraz. Jasne a transparentne. A tak vám pomôžu dospieť k informovanému rozhodnutiu.

BMW udržateľnosť 2023 stopa vozidla klimatický dopad

KLIMATICKÝ DOPAD

Z KOLÍSKY AŽ DO HROBU.

EMISIE POČAS CELÉHO ŽIVOTNÉHO CYKLU.

Spoločnosť BMW Group sa dobrovoľne zaviazala dodržiavať 1,5-stupňový cieľ Parížskej klimatickej dohody. Ekologickú stopu našich vozidiel uvádzame ako CO2 ekvivalent CO2e. Je to merná jednotka na štandardizáciu klimatického dopadu rozličných skleníkových plynov, ako je napríklad metán. A pracujeme ďalej na znižovaní tohto dopadu. Už predtým než BMW opustí továreň a až dovtedy, keď sa mu skončí životnosť.

BMW udržateľnosť 2023, veterná energia

Zelená energia.

Viac energie z obnoviteľných zdrojov pre celý dodávateľský reťazec, výrobu aj nabíjaciu sieť BMW Charging. BMW už dnes pokrýva 100 % nárokov svojich tovární zelenou elektrickou energiou. A aj naši dodávatelia ju vo svojej produkcii využívajú stále viac.

BMW udržateľnosť 2023, solárna energia

Cirkulárna ekonomika.

Šetríme zdroje a udržiavame materiály v cirkulácii tak dlho, ako sa dá. V našej produkcii uplatňujeme princíp cirkularity. To v podstate znamená recykláciu vyššieho podielu materiálov aj komponentov, teda použitie menšieho podielu nových surovín.

BMW udržateľnosť 2023 stopa vozidla efektivita

EFEKTIVITA

Z MINIMA DOSIAHNUŤ MAXIMUM.

OPTIMALIZOVANÁ SPOTREBA A DOJAZD.

Efektivita znamená dosiahnuť maximálny výsledok s minimálnou námahou. BMW EfficientDynamics je kľúčovým pilierom stratégie udržateľnosti BMW už pre mnoho generácií vozidiel. Pomocou inovatívnych riešení dosahujeme úspechy pri poskytovaní intenzívnejšej radosti z jazdy pri nižšej spotrebe a dlhšom dojazde.

BMW udržateľnosť 2023 stopa vozidla efektivita výroby

VYROBENÉ PRE NAJVYŠŠIU EFEKTIVITU

Vysokopevnostné ocele spolu s hliníkom vo dverách a na kapote znižujú hmotnosť. Aerodynamické kolesá, aktívne vzduchové klapky a ďalšie prvky redukujú odpor vzduchu. Inteligentný tepelný manažment znižuje spotrebu energie. BMW je vyrobené tak, aby kombinovalo intenzívnejšie jazdné pôžitky pri nižšej spotrebe a dlhšom dojazde.

BMW udržateľnosť 2023 stopa vozidla aplikácia My BMW

EFEKTÍVNA JAZDA S APLIKÁCIOU MY BMW.

Aplikácia My BMW poskytuje praktické rady a návody na zlepšenie vašej osobnej efektivity. Zobrazí vám vaše predošlé spotreby a porovná ich s podobnými vozidlami vo vašej komunite. K tomu pridá užitočné návrhy na optimalizáciu vašej spotreby, vďaka čomu pri jazde ušetríte viac energie. Váš jazdný pôžitok však zostane na vysokej úrovni.

BMW udržateľnosť 2023 stopa vozidla cirkulárna ekonomika

CIRKULÁRNA EKONOMIKA

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE.

ŠETRENIE ZDROJOV POMOCOU RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV.

Naším cieľom je šetriť prírodné zdroje a udržiavať vysoko kvalitné materiály v dlhodobej cirkulácii. Preto využívame recyklované materiály, napríklad plasty, alebo druhotný hliník v našich vysokonapäťových batériách. Prístup, ktorému v BMW hovoríme „Druhotné na prvom mieste“, postupne vedie k zvyšovaniu podielu recyklovaných a znovu využiteľných materiálov až na 50 %. Zároveň vytvárame naše vozidlá tak, aby bolo možné po ukončení ich životnosti ich jednoduchšie rozobratie a opätovné využitie.

BMW udržateľnosť 2023 stopa vozidla dodávateľský reťazec

DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC

REŠPEKTUJEME ĽUDÍ AJ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

EKOLOGICKÉ A SOCIÁLNE POŽIADAVKY NA DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC.

Zodpovednosť si žiada pozorný prístup až do detailu. Preto presne vieme, z čoho sú naše vozidlá vyrobené. A náš dodávateľský reťazec sledujeme extrémne pozorne. Takým spôsobom pomáhame dodržiavať ľudské práva aj ekologické štandardy.

SPOZNAJTE PRIEKOPNÍKOV UDRŽATEĽNEJ MOBILITY.

BMW udržateľnosť 2023 Neue Klasse

NEUE KLASSE: NAŠA VÍZIA UDRŽATEĽNOSTI

Zažite inovácie zajtrajška už dnes. Neue Klasse je vašou vstupenkou do cirkulárnej, digitálnej a čisto elektrickej budúcnosti. Naše nové vozidlá kombinujú radosť z jazdy s najvyššou možnou efektivitou. Počas výroby sa snažíme šetriť zdroje a využívať recyklované materiály všade, kde je to možné.

BMW udržateľnosť 2023 stopa vozidla G60 udržateľnosť BMW i5 a BMW radu 5 Sedan

UDRŽATEĽNOSŤ V NOVOM BMW RADU 5.

Aká je ekologická stopa čisto elektrického BMW i5? A aké je hodnotenie životného cyklu nového BMW radu 5 Sedan? Viac vám prezradí naša úplne prvá Stopa vozidla: