Konfigurácia a cena

Konfigurácia a cena

Ľutujeme, ale túto prezentáciu nie je možné zobraziť na vašom aktuálnom zariadení.

Neaktuálna verzia prehľadávača

Používate neaktuálnu verziu prehľadávača your Browser.
Táto webstránka je optimalizovaná pre verziu your Browser versions (unknwon) a vyššie.
Váš účet bol zablokovaný.

Na obnovenie účtu, zresetujte prosím, vaše heslo.

Zabudli ste heslo?
Prosím vyžiadajte si nové heslo.

Please enter the email address you used to register with BMW My Configurations. You will then receive a link that allows you to set a new password.

Zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii do sekcie Moje konfigurácie. Potom obdržíte e-mail s linkom, ktorý vám umožní nastaviť si nové heslo.

Neplatná odpoveď Systém aktuálne nie je k dispozícii Objavila sa chyba schválenia
Toto pole je povinné
Vložte svoju súkromnú e-mailovú adresu
*Toto pole je povinné
Váš účet bol zablokovaný.

Ak chcete obnoviť svoj účet, obráťte sa na zákaznícky servis.

Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0850 26 98 35 alebo nám napíšte: zakaznicky.servis.sk@bmw.com

Upozorňujeme, že všetky hovory sa zaznamenávajú za účelom zabezpečenia kvality a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

 

Due to technical problems the Backend System is not availabe at the moment. Please try again later.
Registrácia.
Prihlásenie vám umožní ukladanie konfigurácií do vašej osobnej garáže.

Prihlásením sa do účtu Moje konfigurácie získate prístup k nasledujúcim funkciám:

• Uloženie konfigurácie do vašej osobnej garáže

• Porovnanie uložených konfigurácií buďnavzájom, alebo so štandardnými konfiguráciami

Kontaktné informácie
Prosím vložte informáciu. E-mailová adresa má neplatný formát. Vaše používateľské meno už je obsadené.
Vaše heslo musí mať: Najmenej 8 znakov. Maximálne 40 znakov. Povolené použité znaky. Vaše heslo musí mať aspoň dva z nasledujúcich troch prvkov:
  • Písmená (abc = ABC, nie ÄÖÜ)
  • Čísla
  • Špeciálne znaky (-./',;&@#)(_+:"
Prosím vložte informáciu. Heslá sa nezhodujú.
Kontaktné informácie
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Due to technical problems the Backend System is not availabe at the moment. Please try again later. Due to technical problems the form was not sent successful Data quality is insufficient More data was requested that is currently available GCDM_Form_accountNotFound GCDM_Form_accessDenied GCDM_Form_invalidState GCDM_Form_accountLocked Server side session timeout, token malformed, or similar problem. Please reload the form and try again.
Prosím, dokončite vašu registráciu.

Účet, ktorý používate na prihlásenie do sekcie Moje konfigurácie, bol vytvorený na inej webstránke spoločnosti BMW. Ak chcete pokračovať, vyplňte povinné polia nižšie.

Kontaktné údaje.
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Tip pre preferovanú komunikáciu
Toto pole je povinné {'InvalidFormat' @i18n}
Toto pole je povinné Neplatný formát
Toto pole je povinné Neplatný formát
Due to technical problems the Backend System is not availabe at the moment. Please try again later. Validation error. The response contains further details Data quality is insufficient More data was requested that is currently available GCDM_Form_accountNotFound GCDM_Form_accessDenied GCDM_Form_invalidState GCDM_Form_accountLocked Server side session timeout, token malformed, or similar problem. Please reload the form and try again.

Province Selection

To display province specific prices and fees please select your province.

Changing the selected province will restart the configuration.